Underbar.org uppdateras inte längre.
Jag finns på 56kilo.se där hälsa, god mat och livets goda trängs! Välkomna in!